περί αλλοτρίωσης : δοσολογία, μέτρα και αντενδείξεις

4 Οκτωβρίου, 2010

Καρλ Μαρξ – Προκαπιταλιστικοί οικονομικοί σχηματισμοί

Filed under: e-books/βιβλία,Μαρξ — katilinas @ 8:55 μμ
View this document on Scribd

6 Αυγούστου, 2010

Ο Έγελος και η γαλλική Επανάσταση : Γιοαχιμ Ριττερ

Filed under: e-books/βιβλία,γαλλική επανάσταση — katilinas @ 5:30 πμ

_______________

______________

View this document on Scribd

5 Μαρτίου, 2010

16 τόμοι στα αγγλικά σε PDF από τα Άπαντα Μαρξ – Ενγκελς

Filed under: e-books/βιβλία — katilinas @ 12:38 μμ

16 τόμοι στα αγγλικά σε PDF από τα Άπαντα Μαρξ – Ενγκελς

Volume 8    (M/E) 1848-49, articles from Neue Rheinische Zeitung.
Collected Works of Karl Marx and Friedrich Engels, 1848-49, Vol. 8 The Journalism and Speeches of th …   53.01 MB
http://ifile.it/oshl34d/Collected%20Works%20of%20Karl%20Marx%20and%20Friedrich%20Engels%2C%201848-49%2C%20Vol.%208%20The%20Journalism%20and%20Speeches%20of%20the%20Revolutionary%20Years%20in%20Germany%200717805085.pdf

Volume 12    (M/E) 1853-54, mainly on British Colonialism.
Karl Marx, Frederick Engels Marx and Engels Collected Works 1853-54 (Volume 12)
http://pearl.plunder.com/x/$O3MJUvTSFL39FwjYgXpP8vJ0q3cqaqcC/35398538e5/?/Karl%20Marx%2c%20Frederick%20Engels%20Marx%20and%20Engels%20Collected%20Works%201853-54%20(Volume%2012)%200717805123.pdf

Volume 19    (M/E) 1861-64, including material on American Civil War
Karl Marx, Frederick Engels: Marx and Engels Collected Works 1861-64 (Karl Marx, Frederick Engels: Collected Works Vol.19)
http://www.plunder.com/Karl-Marx-Frederick-Engels-Marx-and-Engels-Collected-Works-1861-64-Karl-Marx-Frederick-Engels-Collected-Works-vol-19-0717805190-pdf-download-6bba93e6f9.htm

Volume 22    (M/E) 1870-71, re Fanco-Prussian War.
Marx and Engels Collected Works (V.22)1870-71 .pdf   26.73 MB
http://ifile.it/i1q5zln/Marx%20and%20Engels%20Collected%20Works%20%28V.22%291870-71%20.pdf

Volume 23    (M/E) 1871-74, re International, Bakunin, Housing Question.
Marx and Engels Collected Works (V.23)1871-74.pdf   20.6 MB
http://ifile.it/ntjfpw3/Marx%20and%20Engels%20Collected%20Works%20%28V.23%291871-74.pdf

Volume 24    (M/E) 1874-83, Crit. / Gotha Prog. & Utopian & Scientific
Marx and Engels Collected Works (V.24)1874-83 .pdf   15.82 MB
http://ifile.it/5wk0tu4/Marx%20and%20Engels%20Collected%20Works%20%28V.24%291874-83%20.pdf

Volume 25    (E) Anti-Dühring, Dialectics of Nature
Marx and Engels Collected Works (V.25).pdf   26.68 MB
http://ifile.it/8j1ebzn/Marx%20and%20Engels%20Collected%20Works%20%28V.25%29.pdf

Volume 27    (E) 1890-95, re Europe.
http://ifile.it/7fk6sox/Marx%20and%20Engels%20Collected%20Works%20%28V.27%29%201890-95%20%28Engels%29.pdf

Volume 28    (M) Economic Works, 1857-1861
Marx and Engels Collected Works (V.28)1857-61 .pdf   11.34 MB
http://ifile.it/mc4za1r/Marx%20and%20Engels%20Collected%20Works%20%28V.28%291857-61%20.pdf

Volume 29    (M) Economic Works, 1857-1861
Karl_Marx__Frederick_Engels_Collected_Works__Karl_Marx__1857-61_V.29_  13.47 MB
http://ifile.it/p74af6x/Karl_Marx__Frederick_Engels_Collected_Works__Karl_Marx__1857-61_V.29_0717805298.pdf

Volume 30    (M) Economic Works, 1861-1863
Marx and Engels Collected Works (V.30)1861-63.pdf   15.87 MB
http://ifile.it/pxc3ysj/Marx%20and%20Engels%20Collected%20Works%20%28V.30%291861-63.pdf

Volume 46    (M/E) 1880-83, Letters
Karl Marx Frederick Engels Collected Works Marx and Engels 1880-1883  v.46
http://ifile.it/zs4fqp0/Karl%20Marx%20Frederick%20Engels%20Collected%20Works%20%20Marx%20and%20Engels%201880-1883%20%28Karl%20Marx%2C%20Frederick%20Engels%20Collected%20Works%29%20Vol.46%200717805468.pdf

Volume 47    (E) 1883-86, Letters
Karl Marx Frederick Engels Collected Works Engels 1883-86  v.47
http://ifile.it/lf6cmw7/Karl%20Marx%20Frederick%20Engels%20Collected%20Works%20%20Engels%20%201883-86%20%28Karl%20Marx%2C%20Frederick%20Engels%20Collected%20Works%20V.47%290717805476.pdf

Volume 48    (E) 1887-90, Letters
Karl Marx, Frederick Engles Collected Works (Karl Marx, Frederick Engels Collected Works) Vol.48 071 …   37.45 MB
http://ifile.it/8q3v65p/Karl%20Marx%2C%20Frederick%20Engles%20Collected%20Works%20%28Karl%20Marx%2C%20Frederick%20Engels%20Collected%20Works%29%20Vol.48%200717805484.pdf

Volume 49    (E) 1890-92, Letters
Karl Marx, Frederick Engels Collected Works: Engels : 1890-92 (Karl Marx, Frederick Engels: Collected Works Vol.49)
http://ifile.it/elwjx8v/Karl%20Marx%2C%20Frederick%20Engels%20Collected%20Works%20Engels%20%201890-92%20%28Karl%20Marx%2C%20Frederick%20Engels%20Collected%20Works%20v.49%290717805492.pdf

Volume 50    (E) 1892-95, Letters
Karl Marx, Frederick Engels Collected Works Engels 1892-95 V.50 0717805506.pdf   39.13 MB
http://ifile.it/ugoyz2w/Karl%20Marx%2C%20Frederick%20Engels%20Collected%20Works%20Engels%201892-95%20%20V.50%200717805506.pdf

Επόμενη σελίδα: »